МЕДИЦИНА

Течната биопсия - нови възможности за откриване и проследяване на рака

Течната биопсия - нови възможности за откриване и проследяване на рака

Течната биопсия, на серумни проби, взети от пациенти с рак на гърдата, може да предостави все по-точна информация за прогресията на рака и да даде възможност за по-ранно откриване на рецидив, показва ново проучване от Университета на Източна Финландия и Университетската болница Куопио. Резултатите са публикувани в списание Cancers.
Известно е, че клетките на туморите на гърдата се различават, както по генетични, така и по биологични свойства. Това явление е известно като интратуморна хетерогенност. От гледна точка на лечението на рак, интратуморната хетерогенност е основно предизвикателство, тъй като раковите клетки с различни биологични свойства могат да имат различен отговор на лечението.

Възможно е някои ракови клетки да оцелеят по време на лечението, което може да доведе до рецидиви по-късно.
"Времето е ключов фактор за интратуморната хетерогенност. С течение на времето спектърът и свойствата на раковите клетки са склонни да се променят и да се развиват в посока, която е по-предизвикателна от терапевтична гледна точка", казва Йоуни Куяла, изследовател от Университета на Източна Финландия.
Течната биопсия отваря нови възможности за откриване на мутации на тумора.
Течната биопсия, която използва определени биомаркери е предложена като възможен метод за ранно откриване на метастазирал рак на гърдата и за наблюдение на прогресията му. Основно предимство на течната биопсия пред традиционната биопсия е, безопасността и възможностите за многократно вземане на проби.
По-специално, течната биопсия се фокусира върху ДНК, от ракови клетки, за която е известно, че носи мутации, характерни за тумора. Това дава възможност за нов начин за откриване на мутации, без да се налага да се прави биопсия на проби от самия тумор.


{module title="Подобни статии"}


"Нашите резултати показват, че течната биопсия може да се използва за откриване на ракови мутации както от тумори на рак на гърдата, така и от техните метастази. Това осигурява допълнителна подкрепа за нашата хипотеза, че течната биопсия може поне до известна степен да се използва за преодоляване на ограниченията на традиционната биопсия "
Изследователите наблюдават мутации, характерни за метастазирал рак на гърдата в ДНК месеци преди метастазите да бъдат открит по време на медицински преглед.
„Чрез наблюдение на раковите мутациите, възможно не само да се диагностицира метастазирал рак на гърдата, но и да се идентифицират мутации, които са от значение за планирането на лечението и по този начин да се подпомогне вземането на решения от медицинските специалисти“, казва професор Арто Манермаа от Университетът на Източна Финландия.
„Въз основа на нашите резултати, правимзаключение, че течната биопсия е обещаващ метод, който може да допълни информацията, получена с помощта на традиционни диагностични методи, и може да предостави все по-точна информация за развитието и рецидива на рак на гърдата.“


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии