МЕДИЦИНА

Ново лекарство за епилепсия получи положително становище от Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба

Ново лекарство за епилепсия получи положително становище от Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба

Само дни след отбелязване на Международния ден на епилепсията с радост съобщаваме, че Ontozry (cenobamate) получи положително становище от Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за допълваща терапия при лечението на неконтролирани фокални пристъпи при възрастни пациенти с епилепсия.


Положителното становище на CHMP за cenobamate представлява важен етап, както за „Анджелини Фарма“, така и за пациентите. Cenobamate показва значителна ефикасност, като повечето пациенти са постигнали 50 % или повече намаляване на честотата на пристъпите и безпрецедентни нива на свобода от пристъпи до 21 % в сравнение с плацебо.
В началото на февруари 2021 г. международната фармацевтична компания „Анджелини Фарма“ финализира процеса по придобиването на швейцарската „Арвел Терапютикс“, специализирана в производството на модерни терапии за хора, страдащи от заболявания на ЦНС, каквато е и cenobamate. От 2019 г. „Арвел Терапютикс“ полага усилия и работи активно с регулаторните европейски органи да осигури достъпа на пациентите с епилепсия в Европа.

{module title="Подобни статии"}
"Придобиването на „Арвел Терапютикс“ и положителното становище на СНМР са ключови моменти в нашето развитие“ - казва Пиерлуиджи Антонели, CEO на „Анджелини Фарма. „Около 6 млн. души в Европа страдат от епилепсия като за приблизително 40 % от възрастните пациенти няма адекватен контрол на пристъпите, които се появяват след прилагането на две други противоепилептични терапии.“, казва още Пиерлуиджи Антонели.
Значимостта на заболяването епилепсия в глобален мащаб е висока, в България страдащите от това заболяване са над 70 000. Епилепсията като диагнозата може да доведе до значителни увреждания на индивида, включително физически, психологически и социални проблеми, които могат да повлияят отрицателно на самочувствието, семейството, връзките, свободното време, перспективите за кариерно развитие и способността за шофиране.
В допълнение, хората с епилепсия, чиито пристъпи са слабо контролирани, имат по-висока заболеваемост и смъртност и често развиват съпътстващи заболявания, социална стигматизация, психологическа дисфункция и намалено качество на живот.

За Cenobamate
Cenobamate е нова малка молекула, която проявява уникален, двоен, допълващ се механизъм на действие, насочен към лечение на пристъпи. Cenobamate е единственото антиепилептично лекарство, което при клинично значими концентрации действа едновременно като положителен алостеричен модулатор на рецепторите на GABAA, който не се свързва с мястото на свързване на бензодиазепините и избирателно блокира персистиращия компонент на натриевия поток.

{module title="Подобни статии"}
Уникалният двоен механизъм на действие на ценобамат предполага, че той има потенциала да предотврати, както началото на пристъпа, така и да ограничи неговото разпространение. Cenobamate, е разрешен от Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) за лечение на парциални (фокални) пристъпи при възрастни и се предлага в САЩ под търговската марка Xcopri.
За „Анджелини Фарма“
„Анджелини Фарма“ е международна фармацевтична компания, част от частната италианска група „Анджелини“. „Анджелини Фарма“ е ангажирана с подкрепа за пациентите в ключови терапевтични области като психично здраве, лечение на болка, редки болести и цялостна грижа за подобряване здравето на потребителите. За допълнителна информация посетете www.angelinipharma.com .
За „Арвел Терапютикс“
„Арвел Терапютикс“ е нова биофармацевтична компания, фокусирана върху осъществяването на иновативни решения за пациенти, страдащи от заболявания на ЦНС. „Арвел“ отговаря за разработването и получаването на разрешение за употреба на ценобамат, изпитано антиепилептично лекарство, на европейския пазар. Повече информация можете да намерите на http://arvelletx.com .

{module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

Подобни статии