МЕДИЦИНА

Откриха генетични маркери за имунотерапия при рак на пикочния мехур

Откриха генетични маркери за имунотерапия при рак на пикочния мехур

Изследователи от Cedars-Sinai Cancer в Лос Анджелис са идентифицирали генетични маркери, които биха могли да предскажат дали туморите при пациенти с рак на пикочния мехур и други видове рак ще реагират на имунотерапия. Техните резултати, публикувани в рецензирания вестник на Националния институт по рака, биха могли един ден да помогнат на клиницистите да определят най-ефективното лечение за пациенти с рак.
„Нашата работа показва, че тези генетични маркери могат да се окажат изключително ценни при прогнозиране на имунотерапевтичния отговор при пациенти с рак на пикочния мехур, но също и други видове тумори“, казва д-р Дан Теодореску, PhD, директор на Cedars-Sinai Cancer, председател на фондация PHASE ONE и старши автор на изследването. „Ще продължим да изследваме тези биомаркери с цел да ги въведем в клинична употреба и да подобрим резултатите за пациентите.“

През последните пет години терапията с анти-PD-1/PD-L1 - вид имунотерапия срещу рак, която помага на имунната система да атакува туморните клетки - се оказа ефективна срещу много видове рак, според д-р Кийт Сисън Чан, професор по патология и съавтор на изследването.
Имунотерапията е много ефективна при меланома и рак на белия дроб. Ракът на пикочния мехур се смята за един от най-често отговарящите на терапия тумори, но все пак има нужда от подобряване на резултатите от лечението.
Предишно проучване на Theodorescu замеси ген - наречен тирозин киназа 2 на рецептора на дискоидиновия домейн (DDR2) - в приноса към анти-PD-1 резистентност при животински модели при няколко вида тумори. В сътрудничество между биолози, занимаващи се с рака, и изследователи в областта на биоинформатиката, това ново проучване допълнително изследва фамилията DDR гени.
Sungyong You, PhD, биолог с опит в урологичната онкология и първи автор на изследването, анализира данни от програмата The Cancer Genome Atlas, публично достъпна база данни с информация за стотици проби от рак, за да види как експресията на DDR2 и свързаните ген DDR1 корелира с имунния отговор на гостоприемника към тумор, използвайки рак на пикочния мехур като модел. Той също така разгледа как корелират гените, регулирани от DDR2 и DDR1. След това той разглежда данни за пациенти от IMvigor 210, клинично изпитване, което оценява отговора на имунотерапията при рак на пикочния мехур, за да види дали тези отговори корелират с експресията на DDR2 и DDR1.
Учените са стигнали до две ключови констатации.​_


{module title="Подобни статии"}​_


Първо, дори гените DDR1 и DDR2 да са от една и съща група, те имат много различни ефекти върху туморите. Туморите с висока експресия на DDR1 са склонни да показват ниска експресия на DDR2 и обратно.​
Изследователите също така са идентифицирали четири уникални генни структури, модулирани от DDR1 и DDR2, които са били тясно свързани с отговора към имунотерапията. Това те са установили сред пациенти с рак на белия дроб и пикочния мехур, както и други видове рак.
„Следващата стъпка е да потвърдим тези маркери в проспективно клинично изпитване“, казва д-р Теодореску. "Това може да доведе до нови инструменти, които позволяват на клиницистите да определят предварително дали има вероятност дадените пациенти да отговорят на анти-PD-1/PD-L1 терапията. След това те могат да продължат с анти-PD-1/PD-L1 терапия за тези пациенти които ще извлекат най-голяма полза и да предложат алтернативни терапии за пациенти, които няма вероятност да отговорят на лечението, подобрявайки резултатите за всички."

Източник: Сайънс дейли


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии