МЕДИЦИНА

Откриха иновативна лаборатория в Шумен

Откриха иновативна лаборатория в Шумен

В Шумен отвори врати новата база на Специализираната медико-диагностична лаборатория „Авхон“ (авхон – диагноза от иврит). Управител е д-р Хелия Божилова, специалист по обща и клинична патология, онкология, магистър по здравен мениджмънт, има сертификат по цитопатология, сертификати от курсове в чужбина, вкл. oт Harvard Medical School по молекулярна диагностика. Екипът на СМДЛ „Авхон“ се състои от патолози, лекар със специалност клинична лаборатория и инфекциозни болести – консултант, молекулярни биолози, професори-консултанти и технически сътрудници.

Д-р Хелия Божилова: „Изключително важно е за лекарите, изпращащи биологичен материал за изследване, да знаят как тъканният или течният биологичен материал се съхранява и транспортира, тъй като от това зависи диагнозата и репродуцируемостта на резултата за нуждите на пациента, имайки предвид, че биомаркерите са предиктивен фактор за злокачествените тумори и за отговор към терапията. Патолозите имат уникални познания за болестния процес. Те са интегратори на знания. Те осигуряват диагнозата! Те са отговорни за диагностичния процес, от който зависи терапията. Патолозите се променят от клинични доставчици към клинични консултанти. За успеха на едно начинание е важна не само апаратурата, но най-вече човешкият фактор!“


{module title="Подобни статии"}


Екипът на СМДЛ „Авхон“ има амбицията да разчупи модела на концентрация на иновациите в столицата и университетските градове, разполагайки с уникална апаратура за Източна България, PCR базирана технология, която освен специфична детекция на патогени -вируси, бактерии и паразити, може да извършва и други биомаркерни изследвания: индивидуален рисков генен анализ (единични генетични предиспозиции), комплексни диагностични панели напр. тромбофилии и онкогени, осигуряваща стандартизирани процедури, които са изключително важни за постигане на висок стандарт на изследванията, който заслужава всеки пациент. Възможностите на апаратурата са в няколко области – антибиотична резистентност, причини за гастроентерити, детекция на патогени, вкл. пренасяни от кърлежи, микробиомна диагностика (при затлъстяване и чревни инфекции), човешка генетика – фармакогенетика (проследяване ефективността от терапията) и мутационен анализ. Тази апаратура спестява време, в сравнение с класическия култивационен процес и е безопасна по отношение разпространение на инфекции.
Лаборатория Авхон се намира на бул. „Симеон Велики“ 71 (зад Старата поликлиника), тел. 0895 622 154 и 0887 674 093.
От името на нашия център пожелаваме успех на д-р Божилова!


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии