Наредби

 • Системни неуредици съпътстват специализацията на бъдещите лекари

  Много неуредици, унизително заплащане и експлоатация- за това сигнализират специализанти по медицина. Статията е публикувана с минимална редакторска намеса в полза на текста и по обективни причини - запазване самоличността на автора. 

 • МЗ с промени в медицинските стандарти

  Измененията са публикувани за обществено обсъждане през „Наредбата за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за
  болнична помощ и домовете за медико-социални грижи". В момента за всяко едно от трите нива на компетенност клиниките трябва да отговарят на различни изисквания, сред които и минимален брой лекари и сестри по дадената специалност. С предложените промени тези изисквания се облекчават.

 • Министър Кацаров: Стремежът ми е да се постави пациентът в центъра на системата

  България може да има система за спешна медицинска помощ по въздуха още през 2024 г. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на брифинг в МС, на който служебното правителство отчете извършеното до момента.

 • Пожизнен ТЕЛК за хора с необратими увреждания иска омбудсманът

  Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми, съобщават от пресслужбата на обществения защитник.

 • Министър Кацаров: Подготвяме промени в наредбите за специализациите и изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на специализанти

  „Подготвяме промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Целта ни е да променим правилата за специализация така, че да станат по-добри и по-човешки“. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на видеоконферентна среща с председателите на БЛС и БЗС, ректорите на МУ София и МУ Варна, специализанти, лекари и др.

 • Край на обвързването с договор на специализантите с болниците

  Министерството на здравеопазването обяви проекта си за промените, свързани с реда за специализацията на младите лекари, за които даде заявка вчера.

  Основното изменение в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което предлага екипът на д-р Стойчо Кацаров, е свързано с отпадането на ангажимента лекарят да остане на работа в конкретно лечебно заведение, в случай че обучението му е поето от държавата. 

 • МЗ предлага промени в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

  Министерството на здравеопазвнето публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

  Целта на промените е да бъдат създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти.

 • Ал. Александров: Аз вярвам, че краят на хаоса в здравеопазването ни е дошъл

  „Аз вярвам че краят на хаоса в здравеопазването ни е дошъл и с общи усилия ще се измъкнем от блатото в което ни вкараха медико-олигархията и слугите и. Защото българите заслужават достойно съществуване чрез качествено и навременно здравеопазване !“

 • Eкспертни комисии ще предлагат най-подходящия реципиент при наличие на донорски орган

  Министерство на здравеопазването публикува проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки,  който  се прецизират се текстовете, регламентиращи включването в служебния регистър на ИА „Медицински надзор“.

 • Тристранката обсъжда наредбата за ТЕЛК на извънредно заседание

  Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

  Ще бъде обсъден проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

  Припомняме, че миналата седмица, минитърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров,  заяви, пред "Право и здраве", че проблемът с повторното явяване пред ТЕЛК на пациенти с необратми заболявания, ще бъде решен. 

 • Правителството одобри изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

  Правителството прие проект за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ.

 • МЗ предлага промени в Правилника за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания

  С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
  На първо място се предлага промяна относно изискванията за осъществяване на функциите на председател на Етичната комисия за клинични изпитвания (комисията). С промяната се разширяват възможностите за избор на министъра на здравеопазването, който има законово правомощие да назначава състава на комисията, в това число и нейния председател.

 • Пациентът в периферията: Каква профилактика на рак на маточната шийка има у нас

  В последно време, както впрочем преди всички избори, се заговори за приоритети в здравеопазването.
  Темата с повишаване на профилактиката за различните заболявания се използва често като приоритет, който също толкова често остава кух в последствие.

 • Отчет на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

  Ø Продължителността на живота у нас е най-малка от всички в ЕС, а детската смъртност е сред най-високите. Пациентите доплащат от джоба си почти половината от стойността на оказаната им медицинска помощ. Ние сме втората страна с най-малък брой медицински сестри.

 • Може ли да си тръгнем от болница по всяко време или трябва да платим за това

  Колко ще трябва да платя, ако реша да си тръгна от болницата - този въпрос си е задавал всеки попаднал в подобна ситуацията. Правото на пациента да прекрати лечението, да го откаже или сам да избере лечебното заведение, в което да се лекува е заложено в чл. 90 на Закона за здравето:

 • По-малко пари за ТЕЛК, ако НЕЛК върне решението

  По-малко пари за телковете, ако НЕЛК върне решението им след обжалване - това предвижда проекта за изменение на Наредбата за субсидиране на лечебните заведения, който е достъпен на сайта за обществено обсъждане.

 • Върховния административен съд срещу незаконсъобразното управление на Ковид 19 кризата

  Внезапната поява на Ковид 19 в началото на 2020 г. наложи вземането на спешни правни мерки за уреждане на отношенията в обществото . У нас съществуваше вече правна уредба на действията, които трябваше да се предприемат от компетентните органи, медицинските специалисти и гражданите и тя се съдържаше в Закона за здравето и предвидената в него Наредба номер 21 от 18.07. 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 29.07.2005 г. в сила от 1.1.2006 г.) с последващите изменения и допълнения.

 • Министерството на здравеопазването поставя в неравенство лечебните завденеия

  1.В „Държавен вестник“ бр. 33 от 29.04.2022 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 3 от 2019 г. за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (обн. ДВ бр. 29 от 2019 г, с последващи изменения и допълнения.)

 • Mедицината - придатък на медицинското правo

  От древни времена медицината е най-важната, най-трудната и отговорна професия. Медицина се учи най-продължително време. В сравнение с другите специалности, в медицинските факултети се влиза най-трудно, конкуренцията е най-голяма, държат се изпити, няколко кандидати се борят за едно място и се влиза с висок бал.

  През последните 20 години животът нa медиците още повече се усложни. Към обемната медицинскa наука, която все повече се развива като знания и умения, се присъедини и правото. Медицинската дейност, организацията й, здравеопазването станаха обект на широкомащабна правна инвазия. Правото се вклини в медицината и внесе своите субективистични нагласи.

 • За кои болести се предлага пожизнена неработоспособност?

  Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. С проекта са разширява обхвата на заболяванията и състояния, за които може да се определя пожизнено трайна неработоспособност.

Страница 1 от 2