ПРАВО

Пациент осъди болница за ненужна операция

Пациент осъди болница за ненужна операция

Университетска болница е била осъдена за непозволена увреда на свой пациент. Пациентът е бил опериран по повод на костно онкологично заболяване. Хирургичният екип не е взел проба за изследване (гефрир) по време на операцията. Хистологичната находка, изследвана след операцията показала, че в отстранената част от костта няма туморни клетки. Поради големият обем на изрязаната част от костта, последва нейното счупване. На мястото възниква инфекция. Последва нова фиксация с метална плака и ново счупване.
Съдът намира, че са нарушени разпоредбите на няколко медицински стандарта, както и общите принципи уреждащи защитата на правата на пациента, в това число и документ за информирано съгласие, който не отговаря на изискванията на закона.

Делото е от 2013 година и по него са били проведени няколко медицински експертизи. Съдът кредитира показанията на вещите лица, според които невземането на гефрир по време на операцията на онкологично заболяване е нарушение на общо приетите правила за добра медицинска практика. Според тях полученият след операцията дефект в костта е трябвало да бъде запълнен с костно вещество, което не е било направено и това е довело в последствие до счупване на костта на това място.


{module title="Подобни статии"}


В резултат на тази поредица от пропуски, на пациентът е бил трайно увреден, поради което болницата е била осъдена да му заплати обезщетение.
Като страни помагачи по делото, болницата е привлякла оператора и асистента му. Това и позволява да предяви към тях регресен иск, без да се налага да се води ново дело и да се доказва, вече доказаното неправомерно поведение.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии