ПОЛИТИКА

Европейската Комисия стартира ново съвместно действие за редките болести

Европейската Комисия стартира ново съвместно действие за редките болести

Европейската комисия даде началото на нови съвместни действия (JARDIN) за подобряване на диагностиката, лечението и грижите за пациенти с редки заболявания на обща стойност от над 18 милиона евро.

Действията са насочени към интегриране на европейските референтни мрежи (ERN) и националните здравни системи. Европейските референтни мрежи са виртуални мрежи от високоспециализирани лечебни заведения от цяла Европа, насочени към сложни или редки заболявания и състояния, които изискват високоспециализирано лечение или специфични знания и ресурси.

Съвместното действие обединява всички държави-членки на ЕС плюс Норвегия и Украйна и ще се занимава с теми като пътя на пациентите и управление на данните за редките заболявания. Освен това ще проправи пътя за още по-ефективно, ефикасно и устойчиво сътрудничество в бъдеще. За периода 2024-2027 г. ще бъдат отделени 15 милиона евро от програмата EU4Health (Европейски съюз за здраве) и 3,75 милиона евро от държавите-членки.

Стела Кириакидес, комисар по здравеопазването и безопасността на храните, каза по този повод: „Нашият Европейски здравен съюз е решен да осигури по-добро бъдеще за пациентите, засегнати от редки заболявания. Днес стартираме нова инициатива за подобряване на диагностиката, лечението и грижите за пациенти, живеещи с такива състояния. Европейските референтни мрежи са в центъра на нашата работа и това ново действие, чрез интегрирането на тези мрежи в националните здравни системи, ще доближи експертизата до пациентите и ще позволи на специализираните знания да пътуват в рамките на ЕС. Когато става въпрос за редки заболявания, можем да променим живота на пациентите само, ако работим още по-тясно заедно.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии