ПОЛИТИКА

МЗ ще актуализира Националната здравна карта

МЗ ще актуализира Националната здравна карта

Министерството на здравеопазването е започнало процедура по актуализация на Националната здравна карта. Изпратени са покани до участниците. Предстои сформирането на областните комисии, които включват: областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите.
Първоначално идеята за здравна карта е да се картират доставчиците на медицински услуги в страната и да се въведе задължение за държавата, при липса на достатъчно предлагане на медицинска помощ в даден регион, да може да въздейства за разкриването на нови лечебни заведения.

В последствие (2015 година) с изменение в Закона за лечебните заведения, тази идея е опорочена от Правителството на ГЕРБ. От тогава до сега, Националната здравната карта се използва, за да се забрани разкриването на нови лечебни заведения и да се ограничи конкуренцията между тях. Здравната карта в сегашния вид е и инструмент за райониране на здравеопазването и ограничаване на възможностите за избор на пациентите, свеждайки ги само до лечебните заведения в региона, в който живеят.


{module title="Подобни статии"}


Въвеждането на административни ограничения и затруднения за лицензиране на дейностите в дадена сфера, отваря нови възможности за упражняващите властта. Има хора, които са готови да си платят, за да преодолеят ограниченията, а сред тези, които издават разрешенията винаги ще има готови да приемат подкупа. Може да се каже без преувеличение, че освен да стимулира корупцията в сектор здравеопазване, днес Националната здравна карта не служи за нищо друго.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии