ПОЛИТИКА

НЗОК решава за анекса към НРД

НЗОК решава за анекса към НРД

Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди днес проекта за анекс към Националния рамков договор. Предлагаме на вашето внимание най-съществените нови моменти. Предвид отпадането на извънредната епидемична обстановка от 1-ви април отпадат също:
Заплащането на допълнителни средства от НЗОК към заплатите на медицинския персонал в болниците - 600 лева за лекари, 360 лева за сестри и акушерки и 120 лева за санитари.
Заплащането на до 85% от дейността на лечебните заведения, независимо от обема на отчетените дейности.

Заплащането по 1000 лева за първа линия, освен на болниците, където има приети болни с Ковид-19.
Заплащане за Ковид зоните в медицинските центрове и ДКЦ.
Ако бъде подписан анекса към НРД 2020-2022, се увеличават диференцирано цените на Клиничните пътеки, средно с около 23%.
Увеличава се капитационното заплащане на общопракикуващите лекари с 24%, а цената на прегледите в извънболничната помощ нараства с между 20 и 30%, като най-високо е увеличението за прегледите на деца.


{module title="Подобни статии"}


Цените на медико-диагностичните дейности остават на същите нива, както миналата година, като се увеличава значително броя на изследванията, които ще бъдат платени от НЗОК. Така например броят на изследването със скенер се увеличава от 54 хиляди на 81 хиляди, а на изследването с ЯМР от 31 хиляди на 46 хиляди.
Новост в този анекс е обвързването на цените на Клиничните пътеки с нивата на заплащане на медицинския персонал. Болницата ще получи повишените цени, само ако докаже, че плаща най-малко 910 лева на санитар, 1500 лева на медицинска сестра и 2000 лева на лекар или магистър фармацевт със специалност. Най-високата заплата в болницата не може да бъде повече от 20 пъти по-висока от най-ниската сестринска заплата. Тоест, ако болницата заплаща минимума от 1500 лева на сестра, най-високата заплата на лекар не може да бъде повече от 30 000 лева.
Личните лекари ще получат по-ниско заплащане, ако не проведат профилактични прегледи на повече от 45% от пациентите в листата им.
Лимитите в болничната и извънболничната помощ остават. Ако една болница надхвърли лимита си, то средствата ще бъдат за сметка на вече изплатените през първото тримесечие субсидии за Ковид-19.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии