ПОЛИТИКА

Сигнал за нарушения на временния директор на Александровска. Развръзката предстои

Сигнал за нарушения на временния директор на Александровска. Развръзката предстои

В Изпълнителна агенция медицински одит е подаден сигнал за извършени нарушения на закона от временно назначения за директор на Александровска болница проф. Йонков.

В сигналът се посочва, че проф. Йонков е нарушавал Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и по-конкретно чл. 29, т.4., както в качеството си на лекар, професор в Клиника по обща хирургия така и като изпълнителен директор на лечебното заведение, като си е начислявал възнаграждение за избор на екип, за лечение на пациенти, прието по спешност. Чл. 29, т. 4 от Наредбата гласи, че „Не се допуска извършването на избор на лекар/екип в условия на спешност.“
В сигнала се казва, че „едновременната му дейност по трудово правоотношение и договор за възлагане на управлението не е допустимо от закона, а участието му в избор на лекар/екип от пациенти приети в условията на спешност е грубо закононарушение. Вместо да изпълнява задълженията си на изпълнителен директор на най-старата болница, която всички знаят, че се намира в изключително тежко финансово състояние, проф. Йонков почти през целия ден извършва дейност в Клиниката по хирургия, включително и преподава.“ Към 31.10.2022г. проф. Йонков работи едновременно като:
Ръководител на катедра в МУ – София – по основно трудово правоотношение; УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – по договор за допълнителен труд; УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – по договор за управление и контрол считано от 13.10.2022 г. До 5 октомври проф. Йонков е бил в борда на друга болница - Университетска болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.
Според сигнала, възнаграждението му само по трудовото му правоотношение с УМБАЛ „Александровска“ ЕАД надхвърля 8000 лв.
Съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплат, КТД и вътрешните правила за структурата на работната заплата в на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, проф. Йонков би трябвало да получава основно възнаграждение по трудовия му договор в размер на 1100 леваза половин работен ден.
Като служител, назначен по трудов договор за труд при друг работодател проф. Йонков няма право да получава допълнително възнаграждение за прослужено време и професионален опит, тъй като същото е дължимо от основния работодател, при който проф. Йонков е назначен на пълно работно време – МУ София.
Допълнителни плащания с постоянен характер за служителите в хирургични клиники към октомври 2022 г., определени с решение на СД на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и съответното доплащане за висшия медицински персонал е в размер на 80 лв.


{module title="Подобни статии"}


Съгласно официалните данни през месец октомври 2022 г. проф. Йонков не е положил извънреден труд по правоотношението си с УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
Следователно разликата от 1180 лева до 8000 лева е формирана от допълнителни възнаграждения с непостоянен характер, като избор на лекар, екип, други платени медицински услуги.
Проф Йонков е назначен за временно управляващ болницата на 13 октомври, което означава, че до края на месеца си е начислявал поне по две платени дейности на всеки половин работен ден.
Подателите на сигнала изразяват възмутещение от размера на средствата, които си е начислил проф. Йонков за допълнително поискани услуги и споделят, че нито един директор на Александровска не е получавал възнаграждение за такива услуги към заплатата, въпреки че през последните десет години всички са били лекари.
Едновременната работа на дейност по трудово правоотношение и договор за възлагане на управлението е груба грешка от страна на проф. Йонков, което реално не му позволява ефективно да управлява лечебното заведение. Изнесените факти могат да бъдат проверени, както от оперативните протоколи на Клиниката по обща хирургия, така и от заявленията за допълнително поискани услуги избор на лекар/екип и платежните документи към тях.
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е място за развитие на лечебна и учебна дейност, на чело на което следва да застане мениджър с лидерски умения, надхвърлил дребните и низки стремежи за лично облагодетелстване, завършва сигнала.
Проф. Йонков бе назначен за временно изпълняващ длъжността директор на УМБАЛ Александровска ЕАД след силен политически натиск оказван системно от предишния директор на болницата и сега депутат от ГЕРБ, проф. Костадин Ангелов. Последният е отговорен за сключването на споразумения за разсрочване на дълга на Александровска към редица фирми доставчици, с които споразумения болницата се съгласява да изплаща като неустойка лихви, двукратно надхвърлящи основния лихвен процент, което е една от основните причини за тежкото финансово състояние на болницата. По думите на прокуриста, цитиран от Капитал, болницата е достигнала до състояние да дължи между 15 и 20 хил. лв. наказателни лихви на ден.
През юли Правителството отпусна на "Александровска" 10-годишен заем от 35 млн. лв. с фиксирана лихва 5.1% и две години гратисен период за началото на връщането на главницата по заема.
Условието да получи заема обаче е болницата да се споразумее със своите доставчици да й опростят лихвите по задълженията. Кредиторите на болницата са 110 компании, шест от тях отказаха да опростят наказателни лихви -
"Молекюлар солюшънс България", "Топлофикация – София", "Соломед", "Вега Медикал", УМБАЛ "Майчин дом" и РСР.
По-късно служебното Правителство измени решението за заема, като допусна изплащане и на фирмите, които не са се съгласили да опростят наказателните лихви. Едновременно с това бе сменен директора на болницата и назначен проф. Йонков за временно изпълняващ длъжността.
В момента в министерството на здравеопазването тече конкурс за избор на постоянен директор. Кандидатите са двама – проф. Йонков и дългогодишният управител на ДКЦ Александровска д-р Чавдар Еленков. За разлика от проф. Йонков, д-р Еленков има огромен, успешен управленски опит, който превърна ДКЦ Александровска в печелившо дружество. До голяма степен е негова заслугата за това в Александровска да продължават да работят добри лекари, защото им бе осигурена възможност от Д-р Еленков за добри доходи като специалисти в извънболничната помощ наред с дейността им в болницата.
Въпреки отличните резултати на ДКЦ, д-р Еленков бе сменен именно от новоназначения временен директор на болница Александровска проф, Йонков (ДКЦ е дъщерно дружество на болницата). Липсата на мотиви и основание за това уволнение поражда подозрения за реваншистки действия от страна на кръга около бившия директор на болницата Ангелов, с когото според запознати е свързан Йонков.
Всичко, описано е публично достояние. Състоянието на болницата, мрежата от лични отношения и интереси между отделни лица и групи в болницата и медицинския университет са известни както на работещите в нея, така и на министерството на здравеопазването. Информацията е предоставена и на Президента.
Предстои да видим какво ще бъде решението на властите. То е жизнено важно за болницата, но ще бъде показателно и за това на къде духа политическия вятър.


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии