ПОЛИТИКА

Аптеките ще получават вече повече пари за 100% безплатните лекарства

Аптеките ще получават вече повече пари за 100% безплатните лекарства

Министерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект за изменение на на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,

медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Изменението предвижда Алинеи 5 и 5а на чл. 8 от наредбата да се отменят.

От подробните мотиви трудно може да се разбере какво точно означава предлаганото изменение, освен че така се съгласува с вече приетите през януари тази година промени в Закона за здравното осигуряване.

По същество промяната е следната:До сега НЗОК заплащаше на аптеките по 4 лева за всяка отпусната опаковка лекарство, което е 100% платено от касата. От сега нататък тази фиксирана сума се отменя и НЗОК ще заплаща сума, която се договаря между нейните представители и тези на Българския фармацевтичен съюз. Тази сума, вероятно ще е по-голяма от сегашните 4 лева и това има своите основания. Повечето от лекарствата, които са 100% платени от НЗОК са много скъпи. Аптеките са принудени да „затворят“ в тях по няколко хиляди лева от оборотните си средства, срещу заплащане от едва 4 лева на отпусната опаковка. В резултат, все повече аптеки отказват да сключат договор с НЗОК за 100% безплатните лекарства и има цели административни области с по една аптека, сключила договор с НЗОК, което пък създава огромни затруднения за пациентите.

Противно на написаното в мотивите, изменението на наредбата ще доведе до допълнителни разходи за бюджета на НЗОК и това би било оправдано, ако доведе до значително по-голям брой аптеки предоставящи 100% безплатни лекарства и улесни достъпа на пациентите до тях.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии