ПОЛИТИКА

Какво се случва с ТЕЛК-решенията, след края на извънредната епидемична обстановка

Какво се случва с ТЕЛК-решенията, след края на извънредната епидемична обстановка

С приемането на Закона за извънредното положение беше въведен и текста експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК да се удължават автоматично по време на действието на извънредната епидемична обстановка и три месеца след това. Тоест решенията, които са изтекли до 31.03.22 г., остават валидни до 30.06.22 г. До тук добре, предполага се, че все пак ще има време да се насрочат нови дати и преосвидетелстване, на всички, на които решението е изтекло педи 31- ви март.

Не така обаче стои въпросът за тези пациенти, чието решение изтича след 31 –ви март, например на 2ри април. Тези експертни решения практически изтичат и с прекратяват веднага, защото внезапно се оказват в графа „недомислени“. Макар че пред пациентите остава възможността да изчакат дата и след това решението, което ще влезе в сила от деня, в който предното решение е изтекло или от датата на подаване на заявлението, те все пак остават без доходи за този период, а за някои това са единствените им доходи. Остават без асистенти и каквито и да било социални придобивки.
Може би от бързане Ковид да се „отмени“ и извънредната епидемиологична обстановка да не бъде удължавана, и въпреки безкрайните анализи, здравните власти са пропуснали да помислят за една от най-уязвимите групи в обществото ни – тази на хората с увреждания. Много по-разумно било, експертните решения на ТЕЛК И НЕЛК да продължат да се подновяват автоматично три месеца след края на извънредната епидемиологична обстановка. Така би имало възможност за плавен преход и нямаше да се налага част от хората да живеят на ръба на оцеляването няколко месеца.
Не по-малко важен е въпросът за това колко натоварени ще бъдат ТЕЛК – комисиите през следващите няколко месеца. Въпреки че се очакваше Извънредната епидемична обстановка да не бъде удължавана и това даде възможност на териториалните експертни състави да организират работата си така, че да не изпадат в ситуация на претрупване със заявления и очакващи решения, от което крайния потърпевш отново ще е човекът с увреждания, това не се случи или поне няма никаква информация да се е случило.


{module title="Подобни статии"}


Друга важна подробност, която остана незабелязана заради Ковид, е промяната в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, влязло в сила от януари 2020 г., според измененията на чл. 56 , задължение на пациентите е да подадат заявление за преосвидетелстване, а ТЕЛК комисиите нямат задължение да им насрочат служебно дата за преосвидетелстване. Преди измененията, гражданите подаваха сами заявление, само в случаите, когато не са се явили на служебно насрочената дата.
Обобщено
Всички решения на ТЕЛК/НЕЛК, които са били удължавани автоматично по време на Извънредната епидемична обстановка, ще бъдат валидни до 30 юни 2022 г. Ако решението Ви обаче изтича на 1.04. 2022 г. или след това, то просто изтича и ще бъде прекратено веднага, защото в нормативната уредба не е предвиден гратисен период за тези случаи.
Съвсем законно може и да не получите писмо с дата за явяване, задължение на пациента е да подаде заявление – декларация за преосвидетелстване, ако във Вашият случай решението е било подновявано по време на извънредната обстановка, желателно е да го направите преди 30. 06. 2022 г., за да стартира процедурата, тъй като след тази дата решението Ви просто ще изтече.


 {module title="Subscribe"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии