ПОЛИТИКА

Няма престъпление при доставката на тестове за учениците!

Няма престъпление при доставката на тестове за учениците!

Преди една година много медии публикуваха информация, разпространена от прокуратура и КПКОНПИ за установени нарушения и образувано досъдебно производство за закупуването на бързи антигенни тестове за ученици, които обстоятелства пряко или непряко бяха свързани с името ми, като министър на здравеопазването по това време.

Разпространението на тази информация остави у мнозина съмнения в моята почтеност и морал. Тогава говорителят на прокуратурата обеща да информира обществеността за резултата от разследването, но така и не го направи.
В отговор на мое запитване, с писмо № 8012/2023 година, г-жа Илиана Кирилова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура ме информира, че досъдебното производство по този случай (ДП №14/22 на СО-СП) е било прекратено с окончателен акт на основание чл. 243, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 24, ал.1 т. 1 от НПК, който гласи:
„Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато деянието не е извършено или не съставлява престъпление.“

В мотивите на постановлението за прекратяване е записано:
„Установено е, че процедурите за закупуване на бързи ковид тестове за ученици, проведени по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от НС на 13.03.2020 година, са проведени законосъобразно без установени нарушения от възложителя – Министерството на здравеопазването. Промяната в неустойката от 0.5% на 5% за всеки ден забава, извършена по нареждане на министър Кацаров е направена законосъобразно. Министърът на здравеопазването е в правото си да договори условия, които в най-голяма степен защитава интересите на възложителя. Увеличаването на размера на неустойката за неизпълнените в срок доставки е имало дисциплиниращ ефект спрямо изпълнителите, а също така е реализиран положителен финансов резултат за бюджета на Министерството на здравеопазването, респективно за Централния бюджет, чрез реализиране на приходи от платени неустойки, с които са намалени общите разходи за закупуване на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на ученици.“

Оклеветяването ми не е по грешка. То е добре пресметната акция за дискредитирането ми, инициирана от засегнати от действията ми политици, за това, че като министър разкрих мащабна корупция в здравното министерство и в няколко големи държавни болници, както и показах наяве цялата несъстоятелност на водената от през последното десетилетие здравна политика, една от трагичните последици, на която беше извънредната смъртност от Ковид – 19.
Разследвания по изнесената и надлежно предоставена от мен информация не се извършва или поне няма информация за такива. Вместо това под ударите на правоохранителни органи попаднах аз. Приемам политическата борба, но не и участието на държавни органи в нея.
Не съм нито първият, нито последният, който плаща висока цена, за това, че е отказал да се конформира със силните на деня.
Публикувам тази информация, с надеждата истината да стигне до повече хора, за да направят сами, без предубеждение и без внушения своите изводи. На тази уродлива практика трябва да се сложи край. За това освен истината, ще са необходими и последователни обществени усилия за изграждане на правова държава, в която законът се прилага еднакво към всички, независимо от тяхното обществено положение, богатство, партийна или друга принадлежност. Просперитетът ни като държава и като граждани, зависи от това.
Д-р Стойчо Кацаров


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии