ПОЛИТИКА

Неотложната медицинска помощ остана  неуредена и недефинирана

Неотложната медицинска помощ остана  неуредена и недефинирана

Публикуваме писмо на наш читател без редакторка намеса, в което много добре са посочени някои от най-често проблеми, с които се сблъскват пациентите при търсенето и получаването на неотложна медицинска помощ. Пиша Ви по повод репортаж, за майка, заплатила 80 лв. в ИСУЛ, за преглед на детето й, което е било със силна болка в ухото.

Репортажът провокира у мен няколко въпроса:
Защо, ако  неотложен преглед се извърши в кабинет по договор с ОПЛ, се поема от НЗОК, а когато се извършва в кабинет за спешна помощ, какъвто е ИСУЛ, не се поема от НЗОК, а се заплаща от пациента?
Дори и ОПЛ в работно време, ще изпрати пациент със силни болки на УНГ преглед, защото най-малкото не разполага с инструментариум да види вътре състоянието на ухото(за окото също). А в почивен ден, когато няма работещи УНГ кабинети, се приема, че преглед в дежурен кабинет, от лекар, който не е специалист УНГ, е достатъчен?!
Как лекар от такъв дежурен кабинет по договор с ОПЛ в почивните дни, може да насочи пациента към специалист, в случай, че прецени нуждата от такъв преглед? С какъв документ? И пак ли от ИСУЛ ще искат заплащане, ако пациента все пак по някакъв начин е насочен от лекаря в дежурния кабинет?

Тези въпроси се отнасят не само за УНГ заболявания, а и за всички неотложни състояния, изискващи специализиран преглед, допълнителни изследвания, рентген и т.н. и за които няма възможност да бъдат извършени в дежурните кабинети. 

С отмяната на Закона за народното здраве и замяната му със Закон за здравето,  НАРЕДБА № 10 ОТ 31 МАЙ 1994 Г. ЗА НЕОТЛОЖНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ , е при отпаднало основание. Там беше уредена неотложната помощ, като различна от спешната. Дефиницията беше:
Чл. 2. (1) Неотложната медицинска помощ е медицинска дейност за оказване на срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок,  за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването.
(2) Неотложна медицинска помощ се оказва безотказно и по всяко време на денонощието на всички нуждаещи се.

Законът за здравето не урежда  неотложната помощ, а само спешната помощ.  Неотложната помощ остана,  неуредена, недефинирана. А това дава възможност спешните звена да искат заплащане за неотложните случаи, които не отговарят на дефиницията  за спешни, независимо, че пациента е здравно осигурен.
Раздел III
Медицинска помощ при спешни състояния
Чл. 99. (1) Държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния.
(2) Спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ.
(3) Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на:
1. смърт;
2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;

В  Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса , са уредени дежурните кабинети по договор с ОПЛ 
§ 4. "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, както и организирана на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.
Моля да бъдат предприето действия за нормативно уреждане на неотложната помощ, така както това беше в миналото.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии