ПОЛИТИКА

Шест нови законопроекта по Закона за здравето само за последния месец

Шест нови законопроекта по Закона за здравето само за последния месец

Осем нови законопроекта са внесени в ПК по здравеопазване в Народното събрание. Шест от тях са за изменение на Закона за здравето, а два на Закона за здравното осигуряване. Любопитно е, че едни и същи вносители от ПП-ДБ са внесли 4 законопроекта за изменение на Закона за здравето в един ден – на 8 септември. В същия ден е постъпил и законопроект за изменение на същия закон с вносител Министерския съвет.

Двата законопроекта за изменение на закона за здравното осигуряване са внесени с разлика от няколко дни, но касаят една и съща тема – по какви цени да плаща НЗОК лекарствата за онкоболни. Целта им вероятно е да торпилират намерението на НЗОК да плаща по най-ниската цена. Без начение от намеренията, не е работа на Народното събрание да решава конкретни конюнктурни задачи на който и да е административен орган.
От бързия преглед на предложенията се вижда, че те са най-разнообразни, без основна идея. С един от законопроектите се предлага създаването на нов административен орган - здравен съвет (към Народното събрание ?!), с друг нова Изпълнителна агенция към МЗ по профилактика, която с мобилни екипи да преглежда болни в селата. Трети предлага държавата да открива аптеки, там където няма, в това число денонощни, а четвърти да се регистрира медицинската помощ, оказвана, чрез отдалечен достъп. Има дори законопроект, който вменява нови задължения на пациентите – да се държат добре и да си казват всички болести на лекарите.
Повечето от проектите само маркират темата, за която са написани, като конкретните действия се прехвърлят на министърът на здравеопазването, на който се възлага да издава наредби. Самият министър, вероятно няма никаква представа за това.
Въпреки, че Законът за нормативните актове изисква, всеки внесен законопроект да има и оценка на въздействието, такива се прилагат единствено за проектите на Министерския съвет. Те са и единствените, които се поставят за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации.
Законът за нормативните актове задължава Народното събрание да приеме методология за извършване на оценка на въздействието на проектите на нормативни актове, внесени от народните представители. Не ни е известно дали такава методология е приета, нито дали се прилага. На сайта на Народното събрание няма никаква публична информация по този въпрос.
Въвеждането със закон на изискване да се оцени предварително въздействието на акта е именно с цел да се предотврати злоупотребата със законодателната инициатива и законодателството изобщо, да се избегнат проблеми, които могат да повлияят дейността на неограничен брой физически и юридически лица. Отделно от това, въвеждането на всеки регистрационен или разрешителен режим (каквито има няколко в цитираните законопроекти от месец септември) изисква и една друга оценка – по Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност. Излишно е да казваме, че нито един от цитираните законопроекти не съдържа в мотивите си такава оценка.Всичко казано е силно обезпокоително, защото очертава картината на една законодателна вакханалия, която може да има непредвидими последици. Редно е народните представители не само да спазват процедурите на Закона за нормативните актове, но и да съгласуват инициативите си с министъра на здравеопазването или поне да го информират и да искат мнението му преди да внесат предложенията си. Иначе защо са го избрали и са му възложили да управлява сектора?
И двата закона – за здравното осигуряване и закона за здравето са поправяне многократно – средно по над 3-4 пъти всяка година. Това само по себе си е проблем, защото създава среда на неустойчивост и непредвидимост, което е кошмар за всяка инвестиционна или управленска дейност не само в тази сфера.
Накрая, Законът за нормативните актове предвижда освен предварителна оценка на въздействието и последваща оценка. Това също е важен инструмент за предпазване от грешки и извършване на своевременни корекции на лоши законодателни решения, за който няма много информация дали се прилага и как.
Изобщо законодателството е сериозен процес, изискващ задълбочени анализи, широки обсъждания и стриктно спазване на процедурите, а не поле за политически игрички или още по-лошо задкулисни игрички.
Д-р Стойчо Кацаров


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии