ПОЛИТИКА

СРБЗ ще бъде национално представителна организация на пациенти за още три години

СРБЗ ще бъде национално представителна организация на пациенти за още три години

Сдружение за развитие на българското здравеопазване е неправителствена организация учредена през 2005 година, като сдружение в обществена полза. Основните цели на организацията според устава ѝ са:
1. Защита на правата и интересите на пациентите

2. Създаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване.
3. Създаване на обществена подкрепа за развитието и усъвършенстването на здравното осигуряване.
4. Оказване на съдействие на пациенти, в случаи на нарушени права.
CRBZ FINALПрез 2021 година сдружението за пръв път беше признато за национално представителна организация на пациентите в България за срок от три години.
След извършена проверка по реда на закона, със заповед на министъра на здравеопазването от този месец, срокът, в който Сдружение за развитие на българското здравеопазване ще продължи да бъде национално представителна организация на пациентите е удължен за още три години до 2027 година.
Сдружението се ръководи от Управителен съвет с Председател г-жа Боряна Ботева. По инициатива на СРБЗ през 2023 година беше учреден отново Обществения съвет по правата на пациентите, като консултативен орган към министъра на здравеопазването. Представители на сдружението по право участват в Надзорния съвет на НЗОК, в Обществения съвет по правата на пациента и в редица други комисии, към здравната администрация.
Сдружението има разкрити структури във всяка една административна област в страната. Повече за дейността и организацията можете да намерите на нейната Интернет страница.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии