ПОЛИТИКА

Защо липсват лекарства?

Защо липсват лекарства?

През последните дни редица медии, алармират за липса на животоподдържащи лекарства от реимбурсният списък на НЗОК. Липсват лекарства за лечение на диабет, на епилепсия, на рак, на астма и др. Много пациенти са принудени да се снабдяват от съседните страни – най-често от Гърция и Турция.

Проблемът не е нов, говори се, че даже има създадени организации за такова снабдяване от чужбина. Сега изглежда е особено голям и вероятно засяга много болни.
Защо ще липсват лекарства от мрежата, след като има търсене? Не е ли в интерес, на който и да е производител да продава колкото може повече опаковки и да печели от продажбите? Всеки нормален търговец в такава ситуация би реагирал с повишено производство и/или внос. Защо в случая с лекарствата от Позитивния лекарствен списък пазарните механизми не работят?
Защото в тези случаи от стандартните пазарните механизми не е останало почти нищо.
С чл. 261а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, държавата е въвела регулация на пределните цени на лекарствата от Позитивният лекарствен списък и тези отпускани по лекарско предписание, според която не може да се регистрира цена, ако не е най-ниската в ЕС.


{module title="Подобни статии"}


В същото време в рамките на ЕС важи правилото за свободно движение на стоките. Следователно, ако цената на едно лекарство в България е значително по-ниска от тази във Франция или Германия или която и да е друга държава от ЕС, всеки търговец на лекарства може да изкупи наличните в България количества и да ги продаде в страната, където цената е по-висока цена реализирайки лесна печалба. От тази сделка губи най-вече производителят на такова лекарство, защото с количествата внесени у нас, той подбива собствения си пазар в страната с по-високи цени, чиито пазар в повечето случаи е и много по-голям от нашия. За да ограничи тази загуба, производителят лимитира количествата продавани на нашия пазар и така се стига до дефицит, който не може да бъде поправен с търговски способ. Има още няколко регулации, които стимулират ограничаването на продажбите на лекарства, но няма да се спирам на тях, за да не стане прекалено голямо изложението.
Вместо да смени модела на ценообразуване, държавата въведе допълнителна регулация, чрез която да следи наличните количества на лекарствата в страната и при намаляването им да блокира износа. Това не решава проблема (защото лесно се заобикаля), но поне не позволяваше на дефицитите да стигнат до пълна липса на медикаменти.
През февруари тази година, обаче формулата за следене на наличностите е сменена, защо и как не е много ясно, но след това дефицитите се увеличават значително и броят на болните останали без лекарства нараства.
Как може да се реши този проблем? Връщането на старата формула е палиативно решение с ограничена рамка. Доброто решение е да се смени модела на ценообразуване и реимбурсиране. Вместо да се принуждава производителят да регистрира най-ниската цена, по-добре да се остави да регистрира каквато иска цена, а НЗОК да договори отстъпки(рабат) за лекарствата които реимбурсира (защото такива се полагат на всеки голям купувач, а в случая касата е най-големия в страната). Такъв подход слага край на реекспорта и дава трайно решение на проблема с липсващите лекарства.
Така правят в другите страни – там регистрираните цени са по-високи от нашите, но парите, които държавата плаща за лекарства (заради отстъпките) са по-малко, отколкото плаща нашата и няма липси.
Проблемът, както и решението са известни от години. Изисква се промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и няколко наредби. Защо не се прави? Това е въпрос за няколкостотин милиона лева.
Д-р Стойчо Кацаров


{module title="Абонамент"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии