ПОЛИТИКА

Общото събрание на БПА се обяви единодушно против реформата в психиатричната помощ

Общото събрание на БПА се обяви единодушно против реформата в психиатричната помощ

На общо събрание на Българската Психиатрична Асоциация(БПА), проведено на 20.04.2024г., единодушно делегатите, представляващи лекарите – психиатри в България гласуваха решение, да бъде депозирано становище, с което да се алармират отговорните институции за редица рискове при приемане на готвените промени, които не са съобразени с мнението на редовите психиатри, работещи ежедневно с психично болни лица.

1. Предвид факта, че никой не е представил за обсъждане промените в ЗЗ с нас, Ви уведомяваме, че психиатричната помощ се осъществява в 12 Центъра за психично здраве, 12 Държавни психиатрични болници, 17 отделения към МБАЛ и 6 Психиатрични университетски клиники. Категорично смятаме, че изготвянето на предлаганите реформи, касаещи ежедневната ни работа изисква те да бъдат съобразени с професионалното становище на психиатрите от тези лечебни заведения.

2. Предвидените промени в ЗЗ касаят съвместната работа на психиатрите с Прокуратура, МВР и Съд, което изисква и тяхното професионално становище. И не на последно място същото се отнася и за Социалните служби.

3. Обобщено, настояваме в работните групи да бъдат включени представители на всички психиатрични структури в България.
Подчертаваме, че БПА е „за“ промени в психиатрично – здравното обслужване в страната, но те трябва да бъдат съобразени с възможностите на здравната ни система, която от години е хронично недофинансирана, от което произтичат лошите битови условия в някои лечебни заведения и недостиг на персонал. Нека не забравяме и за стигмата в обществото ни по отношение на психично – болния човек и обществените реакции.
Предстоящите промени налагат съвместно обсъждане с Прокуратура, Съд, МВР, Социални служби, граждански организации и т.н., като същевременно отчитаме и специфичните нагласи в обществото.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии